ΟΑΣΕ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Αθήνα 17/9/2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συνάδελφοι, 

Από το 2010 με την επιβολή των μνημονιακών πολιτικών, μειωθήκαν δραματικά, τα εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα των εργαζομένων. Η σημερινή κυβέρνηση μετά την υποβάθμιση του ΣΕΠΕ (Επιθεώρηση Εργασίας) και την αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των ενοικιαζόμενων και εργολαβικών υπαλλήλων προχωράει και σε νέα αντεργατικά μέτρα μέσα από το νέο «Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο».

Τα  βασικά σημεία του Νομοσχεδίου που μας αφορούν:

Διαβάστε περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ : ΑΔΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ : ΑΔΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 2019

 

Σε όσους συναδέρφους, οι εταιρίες που εργάζονται, ακολουθούν την  τελευταία ΣΣΕ των Ασφαλιστικών Υπαλλήλων ισχύουν τα εξής :

"Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής (-τρια), οι εργαζόμενοι γονείς δι­καιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλή­ρωση τεσσάρων (4) εργάσι­μων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προ­κειμένου να παρακο­λουθή­σουν τη σχολική επίδοση του παιδιού. Για παιδιά ηλικίας από 16 έως 18 ετών το ως άνω δικαίωμα ισχύει συνολικά, για όλα τα τέκνα του εργαζόμενου γονέα."

 

 

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΑΣΕ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Αθήνα, 18/6/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

 

Θέμα : Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας -υπαλλήλων ασφαλιστικών εταιριών.

 

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων της ΟΑΣΕ  με την ΕΑΕΕ, η Ομοσπονδία προσέφυγε στον ΟΜΕΔ και πρόσφατα εκδόθηκε η πρόταση της Μεσολαβήτριας του Οργανισμού καλώντας τις δύο πλευρές να την αποδεχθούν και να υπογραφεί η ΣΣΕ του κλάδου μας.

Διαβάστε περισσότερα...