ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ : ΑΔΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ : ΑΔΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 2019

 

Σε όσους συναδέρφους, οι εταιρίες που εργάζονται, ακολουθούν την  τελευταία ΣΣΕ των Ασφαλιστικών Υπαλλήλων ισχύουν τα εξής :

"Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής (-τρια), οι εργαζόμενοι γονείς δι­καιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλή­ρωση τεσσάρων (4) εργάσι­μων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προ­κειμένου να παρακο­λουθή­σουν τη σχολική επίδοση του παιδιού. Για παιδιά ηλικίας από 16 έως 18 ετών το ως άνω δικαίωμα ισχύει συνολικά, για όλα τα τέκνα του εργαζόμενου γονέα."

 

 

επιστροφή στην κορυφή