ΟΑΣΕ :ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 27ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2019 το 27ο εκλογικό - απολογιστικό Συνέδριο της Ο.Α.Σ.Ε. Έγιναν ψηφοφορίες για την έγκριση των απολογισμών, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν, για το Διοικητικό Απολογισμό και Πρόγραμμα Δράσης ΝΑΙ 75, ΟΧΙ 3, ΛΕΥΚΑ 0, ΑΚΥΡΟ 0, και για τον Οικονομικό Απολογισμό και Προϋπολογισμό ΝΑΙ 74, ΟΧΙ 3, ΛΕΥΚΑ 1, ΑΚΥΡΟ 0. Ακολούθησαν οι εκλογές για Εκτελεστικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή, για Γενικό Συμβούλιο και Αντιπροσώπους στη Γ.Σ.Ε.Ε.

Διαβάστε την ανακοινωση της Εφορευτικήσς Επιτροπής εδώ

επιστροφή στην κορυφή