ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 14/2/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:30

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Αθήνα, 08/02/2019

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συμπληρώνοντας τον πρώτο χρόνο θητείας του προσκαλεί τα μέλη του σε απολογιστική συνέλευση. Σημειώνουμε ότι μετά τις δυο αναβολές της Γεν. Συνέλευσης στις 01/02/2019 & 07/02/2019, λόγω έλλειψης απαρτίας, η τα­κτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά στις  14 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου Βησσαρίω­νος 9 - 5ος όροφος με θέματα:

  1. Απολογισμός σύμφωνα με αρθρο12 του Καταστατικού
  2. Κλαδική Σύμβαση Εργασίας με ΕΑΕΕ
  3. Κλαδική Σύμβαση Εργασίας με ΣΕΜΑ
  4. ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ
  5. Δραστηριότητες & Δράσεις του ΣΥΑΕ

Συνάδελφοι,

Στη Συνέλευση αυτή σκοπό έχουμε να σας ενημερώσουμε για τις δραστηριότητες του Συλλόγου καθώς και για τον οικονομικό απολογισμό του 2018.

Ακόμα, θα γίνει ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν γίνει αναφορικά με τις Κλαδικές Συμβάσεις , ενημέρωση για τις εξελίξεις στο Επικουρικού Ταμείου καθώς και ενημέρωση για τις δράσεις του Συλλόγου.

Υπενθυμίζουμε ότι για να λάβετε μέρος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να έχετε τακτοποίηση τις οικονομικές εκκρεμότητες με το ΣΥΑΕ.    

 

Η    Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α   ΟΛΩΝ   Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι   Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Η  

 

   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

         O Πρόεδρος                                                  Ο Γεν. Γραμματέας

Σπύρος Κολαΐτης                                                      Τέλης Χρηστίδης

επιστροφή στην κορυφή